Duurzaamheid

Energieneutraal

De afgelopen jaren zijn er diverse stappen gezet richting verduurzaming van het gebouw en de werkomgeving. Het gebouw van onze productielocatie is in 2019 geheel voorzien van meer dan 600 hoogwaardige zonnepanelen van Nederlands fabricaat. Hierdoor is de energie jaaropbrengst hoger dan het verbruik.

Daarnaast zijn alle productiemiddelen, interne transportmiddelen inmiddels electrisch aangedreven. De ventilatie van het kantoorgedeelte is verbeterd door vervanging van de airco’s met de modernste efficiency. Oude verwarmingsketels werden vervangen door nieuwe HR+ ketels. Diverse ijzeren deuren in de magazijnen en productiehal zijn vervangen door moderne, niet koude-transporterende electrisch te sluiten deuren. En er wordt o.a. zoveel mogelijk gebruik gemaakt van LED-verlichting. In de productie en het magazijn wordt verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk hergebruikt en spaarzaam ingezet.


Gebouw met een A-label

Op basis van de getroffen maatregelen heeft het gebouw inmiddels een Label A erkenning.
Het gebouw is van oudsher omringd door grote stukken groen, die, naast een prettige werkomgeving voor de medewerkers, zorgen voor een goede afwatering, een thema dat bij steeds meer bedrijfsterreinen een punt van belang is.

 

Biodiversiteit

biodiversiteit bedrijfsterrein

Met het aanplanten van diverse kruiden is de biodiversiteit van het bedrijfsterrein  nog verder verbeterd. Vlinders, bijen en andere insecten vinden steeds vaker hun weg naar deze bloemrijke gronden.

Veel medewerkers fietsen naar het werk. Het wagenpark is – daar waar het kan – hybride of electrisch.

Het overgrote deel van ons assortiment reinigingsvloeistoffen bestaat uit biologisch afbreekbare vloeistoffen, die naast voor verkoop, ook voor intern gebruik worden ingezet.

Zo worden vele grote en kleinere stappen gezet richting een duurzame werkomgeving en – werkwijze.