5 tips voor Morgan smeltkroezen – deel 2

1. Metaalblokken niet met geweld in de kroes brengenMetaal zet bij verhitting sneller en sterker uit dan de smeltkroes en veroorzaakt daardoor scheuren in de kroes.2. Metaalblokken voorzichtig met behulp van een tang nazetten en loodrecht in de kroes plaatsenIngeworpen blokken stoten de kroeswand door. Dwars of scheef verklemd liggende blokken drukken de kroes uit elkaar.3. Smeltkroes steeds goed vullenGedeeltelijk gevulde kroezen oxyderen in gloeiende toestand in het bijzonder aan de bovenrand aan de binnenkant.

4. Oventoestand controleren

Defecte ovenbekleding verhindert bij gas- en oliegestookte ovens een goede vlamgeleiding.

5. Vlamgeleiding controleren

De vlam moet in ieder geval de kroes tot aan de bovenrand spiraalvormig omspoelen.

Voor tips Deel 1, klik hier. Nog meer tips voor een langere levensduur van Morgan smeltkroezen in de volgende nieuwsbrief.