Garnet

Garnet is een niet-metallisch straalmiddel.  Het is zeer abrasief en wordt ingezet voor de oppervlakteverruwing, ontroesten en ontlakken. Garnet kan worden ingezet in straalcabines, straalhallen en bij mobiel stralen. Garnet wordt daarnaast volop toegepast in het proces van watersnijden.

  • zeer abrasief
  • voor meermalig gebruik
Download brochure

Samenstelling

Het is een in de natuur voorkomend, inert mineraal, dat geen vrijkwarts bevat. Garnet is origineel Australisch natuurlijk zand, fabrikaat GMA, van hoge kwaliteit, kleur roze-bruin.