Minder kosten en een betere kwaliteit door automatisering

Leering Hengelo levert compleet pakket robotstralen

Bij straalprocessen worden steeds vaker robots toegepast. Leering Hengelo heeft het proces van stralen en de automatisering geoptimaliseerd. Hierdoor kost stralen minder man-uren en is de kwaliteit constant.

Door verdere automatisering van het straalproces kan een constante kwaliteit worden gegarandeerd. Ook dalen arbeidskosten en wordt geestdodend werk beperkt. Volgens André Gaalman, directeur van Leering Hengelo, neemt het belang van robots in het straalproces toe. “Zoals bij vele industriële processen worden ook bij straalprocessen steeds frequenter robots toegepast. Het voordeel is dat het proces perfect op elkaar is afgestemd, zonder dat er een risico op ‘miscommunicatie’ tussen de straalmachine en robot ontstaat. Met minder ‘handjes’ is het product ook nog eens beter.”

 

Straalproces
Gaalman onderscheidt in het gebruik van een robot in combinatie met een straalinstallatie drie segmenten. Ten eerste worden robots ingezet bij het laden en lossen van de straalinstallatie. Het gaat hier vaak om een satellietinstallatie, zodat tijdens het laden en lossen het straalproces voort kan gaan. Dit is bijvoorbeeld bij het inwendig stralen van brandblussers. Een tweede segment is het stralen van producten met een robot. Gaalman: “In geval van grotere producten, producten met een gecompliceerde geometrie of een zeer kritisch straalproces wordt er aan de robot opname een straalnozzle gemonteerd. waarna de robot het product volledig ‘langs loopt’ en straalt.. Je ziet dit bijvoorbeeld terugkomen in het stralen van vleugeldelen in de luchtvaart.”

Ten slotte is een combinatie van beide segmenten mogelijk. Hierbij neemt de robot het product op en beweegt het product langs een vast opgestelde straalnozzle. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de automotive-sector, bij onder andere klepstoters.

Meer informatie: Leering Hengelo: tel +31 (0) 74 255 82 82, www.leering.nl

 

satellietstraler met robot