‘Sein op veilig’

Veiligheid op het spoor is uitermate belangrijk en wordt onder andere gewaarborgd door het plaatsen van automatisch werkende seinen.

Deze seinen kunnen werken volgens verschillende principes waarbij een veel toegepast principe de “elektrische scheidingslas (=isolatielas)” is.  Hierbij worden de spoorstaafverbindingen wel mechanisch aan elkaar verbonden maar elektrisch van elkaar geïsoleerd door middel van een lijm/ platen verbinding.

Voor een goede hechting van de lijm dient de rail over een lengte van ca. 400mm egaal gestraald te worden. Naast het egale straalresultaat is ook de repeteerbaarheid van groot belang en wilde één van europa’s grootste spoorwegbeheerders dit proces automatiseren.

Na een goede inventarisatie van de wensen en eisen is er een installatie ontwikkeld en gefabriceerd  die als volgt werkt:

  • automatische aanvoer en transport van de rails
  • straalproces middels een viertal oscillerende pistolen (druktank principe)
  • rail wordt met een variabele snelheid over een ingestelde lengte lineair langs de pistolen bewogen
  • afvoer straalmiddel via een schroefconveyor en elevator
  • reiniging van het straalmiddel door een gritreiniger
  • automatische nadosering van straalmiddel voor een constante bedrijfsmix
  • afzuiging van de cabine door een groot bemeten filter met automatische patronen reiniging
  • afdichting van de rail/ cabine via pneumatische sluizen
  • gehele besturing door een PLC met “inbelverbinding”

Met de levering van deze volautomatisch werkende installatie wordt een beter en constanter straalresultaat verkregen dat op zijn beurt weer bijdraagt aan veiliger vervoer over het spoor.

Voor meer informatie: Jan Panhuis, tel 074 – 255 82 91.

 LEERINGHE201309_web