5 Tips voor Morgan smeltkroezen

De levensduur van uw Morgan smeltkroes verlengen? Dat kan!

1. Kroes droog bewaren

Vochtopname veroorzaakt knappen van de kroes en scheuren bij het verwarmen, afbladderen van de glazuur en ten gevolge hiervan oxidatie van het kroesmateriaal.

2. Passende onderzetter gebruiken

De onderzetter moet vlak en in diameter enkele millimeters groter zijn dan de kroesbodem. Bij een te gering oplegvlak kan de kroesbodem indrukken en scheuren, bovendien wordt de onbeschermde bodemkant aan de kant van de brander te sterk aangegrepen en leidt tot afsmeltingen.

3. Smeltkroes spanningsvrij in de oven inbouwen

Aan de rand en bodem ingemetselde kroezen kunnen bij het verwarmen niet uitzetten. Er ontstaan aan de kroesrand en in de bodem spanningsscheuren.

4. Kroes zo diep mogelijk in de oven inbouwen

De kroesrand moet voldoende verwarmd worden. Indien het ovendeksel de kroesrand niet beschermt, moet als bescherming tegen mechanische beschadiging bij het chargeren en tegen afkoeling van de kroesrand een stalen ring opgelegd worden, die zo mogelijk loodrecht enkele centimeters in de kroes draagt.

5. Smeltkroes langzaam verhitten en snel op roodgloed brengen, niet uitgloeien

Verwarmingsvoorschriften stellen wij op aanvraag graag beschikbaar

Wij hechten veel waarde aan goede adviezen en een tevreden klant.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Neem contact op