5 tips voor Morgan smeltkroezen – deel 2

1. Metaalblokken niet met geweld in de kroes brengen

Metaal zet bij verhitting sneller en sterker uit dan de smeltkroes en veroorzaakt daardoor scheuren in de kroes.

2. Metaalblokken voorzichtig met behulp van een tang nazetten en loodrecht in de kroes plaatsen

Ingeworpen blokken stoten de kroeswand door. Dwars of scheef verklemd liggende blokken drukken de kroes uit elkaar.

3. Smeltkroes steeds goed vullen

Gedeeltelijk gevulde kroezen oxyderen in gloeiende toestand in het bijzonder aan de bovenrand aan de binnenkant.

4. Oventoestand controleren

Defecte ovenbekleding verhindert bij gas- en oliegestookte ovens een goede vlamgeleiding.

5. Vlamgeleiding controleren

De vlam moet in ieder geval de kroes tot aan de bovenrand spiraalvormig omspoelen.

Nog meer tips voor een langere levensduur van Morgan smeltkroezen in de volgende nieuwsbrief.

Wij hechten veel waarde aan goede adviezen en een tevreden klant.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Neem contact op